טיפול פסיכודינאמי

ההנחה הבסיסית העומדת מאחורי הגישה הפסיכו-דינאמית היא כי האופן בו אנו מתנהגים, מרגישים, וחווים את העולם מבוסס על תכנים ותהליכים נפשיים אשר חלקם מודעים לנו, אך חלקם הגדול נסתר מטווח ראייתנו...