מהו טיפול פסיכו-דינאמי ?

 

ההנחה הבסיסית העומדת מאחורי הגישה הפסיכו-דינאמית היא כי האופן בו אנו מתנהגים, מרגישים, וחווים את העולם מבוסס על תכנים ותהליכים נפשיים אשר חלקם מודעים לנו, אך חלקם הגדול נסתר מטווח ראייתנו.

לפי הנחה זו, קשיים רגשיים נובעים מקיומם של תכנים נפשיים טעונים ולרוב בלתי-מודעים (לדוגמא: אובדן, דחייה, חוויות טראומטיות ובלתי ניתנות לעיכול) אשר טרם עברו עיבוד מספק.  לכן, תהליך הריפוי וההחלמה מבוסס על עיבוד משותף של תכנים אלו במסגרת הקשר הטיפולי.      

הגישה הפסיכו-דינאמית נחלקת למספר תתי-גישות הנבדלות ביניהן בנושאים בהם מתמקד הטיפול (לדוגמא: הקשר בין אירועים משמעותיים בחיי המטופל לחוויותיו כיום, היחסים בין המטופל לדמויות משמעותיות בחייו או לחילופין - היחסים בין המטופל למטפל) וכן בעמדת המטפל (לדוגמא: מכיל ושותק, מרבה לפרש, אקטיבי ומשתף בתחושותיו לגבי המטופל). אולם, תת-גישות אלו דומות זו לזו בדגש שהן נותנות להקשבה למטופל ולניסיון לאפשר לו הקלה רגשית ושיפור באיכות החיים על בסיס הקשר הטיפולי. 

 

אני מאמין שלכל אדם מאפיינים וצרכים הייחודיים לו. כמטפל פסיכו-דינאמי, איני מקובע לתת-גישה בודדת, אלא נוהג להתאים את אופי הטיפול למטופל שלפני ולקושי שמביא עמו. בשל כך, הפגישות הראשונות יוקדשו לרוב לתהליך של היכרות והערכה.